Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Rundskärs tomtägarförening
Org.nummer: 802471-0181

Postgiro: 38 48 09-0

Vi har även en Facebook-grupp för medlemmar i föreningen samt familjemedlemmar som vistas i Rundskär:
Rundskärs tomtägarföreningen vid Handviken

Kontaktformulär
Ordförande

Curt Ståhlenberg
Lugna vägen 10
Tel: 070 441 2065
Skicka E-post

Kassör

Karin Maniette
Bergsvägen 10
Tel: 070 925 2531
Skicka E-post

Sekreterare

Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10
Tel: 072 225 2242
Skicka E-post

Ansvar båtplatser, Vice Ordförande

Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
Tel: 072 341 9581
Skicka E-post

Ansvar skog, diken, vilt

Ola Sjödin
Strandvägen 8
Tel: 070 319 2136
Skicka E-post

Ansvar vattengruppen

Ulf Brinnen
Hamnvägen 14
Tel: 070 526 8898
Skicka E-post

Stf. Skog, vägar, vatten

Anders Eskilsson
Bofinksvägen 8
Tel: 070 658 5424
Skicka E-post

Webbredaktör

Torbjörn Wängemar
Gökvägen 4
Tel: 070 551 3622
Skicka E-post

Valberedning

Lars-Åke Almqvist, Skogsvägen 4
Ami Fernholm, Hamnvägen 7

Vägfogdar

Bergsvägen: Niclas Eriksson, Gökvägen 2
Gökvägen: Niclas Eriksson, Gökvägen 2
Hamnvägen: Kenneth Hoppe, Hamnvägen 15
Skogsvägen: Mats Pettersson, Bofinksvägen 2
Bofinksvägen: Mats Pettersson, Bofinksvägen 2
Lugna vägen: Johnny Lindström, Lugna vägen 2
Strandvägen: Ola Sjödin, Strandvägen 8

Festkommité

Vakant

Båtplatser

Kontakt:
Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
Telefon: 072 341 9581

Vattengruppen

Torsten Eriksson, Gökvägen 5
Kennet Hoppe, Hamnvägen 15
Bo Carlsson, Strandvägen 6
Ulf Brinnen, Hamnvägen 14
Niclas Eriksson, Gökvägen 2

 

Ordförande
Curt Ståhlenberg
Lugna vägen 10
070-441 20 65Skicka e-post
Kassör
Karin Maniette
Bergsvägen 10
070-925 25 31
Skicka e-post
Sekreterare
Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10
072-225 22 42Skicka e-post
Ledamot
Ola Sjödin
Strandvägen 8
070-319 21 36
Skicka e-post
Ledamot
Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
072-341 95 81
Skicka e-post
Ledamot
Ulf Brinnen
Hamnvägen 14
070-526 88 98Skicka e-post
Ledamot
Anders Eskilsson
Bofinksvägen 8
070-658 54 24Skicka e-post
crossmenu