Välkommen till

Rundskärs tomtägarförening

Rundskärs tomtägarförening består av 117 fastigheter i natursköna Ängskär i norra Uppland, Tierps kommun. Ängskär är beläget vid kusten ca 30 km norr om Östhammar. Till föreningen hör egen badvik i havet med bryggor. Runt hörnet ligger naturreservaten Bondskäret och Ängskär med unik natur och rikt djurliv.

Anslagstavla

Arbetsdag lördag 11/5

Vårens arbetsdag går av stapeln lördag den 11/5. Vi samlas på festplatsen kl. 09.00. Efter avslutat arbete runt kl. 12.00 bjuds det på en lättare måltid.

Ta gärna med redskap som kratta, busksax, spade, ogräsrensare, skottkärra och såg (för att kapa sly/mindre träd som busksaxen inte klarar).

Ni som inte kan närvara vid arbetsdagen, men utföra något jobb vid annan tidpunkt eller ”boka sig” för någon arbetsuppgift kontaktar Curt Ståhlenberg.

April 2024
Styrelsen


Föreningsstämma lördag 8/6

Årets föreningsstämma hålls lördag den 8/6. Årsmötesförhandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under er inloggning. Mer information följer.

Mars 2024
Styrelsen


Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls lördag den 27/4.

Mars 2024
Styrelsen


Stölder

När vi nu är inne i den mörka årstiden ökar tyvärr risken för inbrott och stölder av båtmotorer. Det har rapporterats om stölder av båtmotorer i Karlholm. Vi får hjälpas åt och vara vaksamma. Var uppmärksam på okända bilar i området och rapportera gärna till föreningens ordförande.

Oktober, 2023
Styrelsen


Markarbeten i området

Röjning av sly kommer att utföras av en extern entreprenör vid bl.a. stigarna som löper efter Handviken och festplatsen.

Markytan vid festplatsen har blivit hårt åtgången av vildsvinen och förutom dessa skador är planen sedan tidigare i behov av en förbättring. Styrelsen har därför beslutat om en renovering av marken vilken kommer utföras i slutet av oktober. Ytskiktet kommer då att skrapas bort på en stor del av ytan och ersättas med ny matjord. Sådd av gräs sker sedan i vår.

Upplandsstiftelsens arbetet med att rensa sly och vass i Gölen och Båthusfjärden samt bäcken som mynnar ut i Handviken har slutförts för denna gång. Genom denna rensning har förutsättningen för fiskens möjligheter till lek och fortplantning avsevärt förbättrats.

Oktober, 2023
Styrelsen

 

Information

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad i pumphus 2 efter Forsmarksvägen nära infarten till Strandvägen.

Helikopterplats

Vid behov av akut sjuktransport till Akademiska sjukhuset, Uppsala, har föreningen en landningsplats för helikopter. Landningsplatsen ligger intill Forsmarksvägen snett mittemot infarten till Hamnvägen.

GPS: N 60°28,290, E 18°3, 630

Kod till utedasset vid badet

För att undvika obehöriga besökare har dasset försetts med ett hänglås. Koden är de fyra första siffrorna i områdets postnummer.


Länkar

Här finner du länkar som kan vara av intresse

Facebook-grupp för Rundskärs tomtägarförening

Skärplinge återvinningscentral

Ordförande
Curt Ståhlenberg
Lugna vägen 10
070-441 20 65Skicka e-post
Kassör
Karin Maniette
Bergsvägen 10
070-925 25 31
Skicka e-post
Sekreterare
Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10
072-225 22 42Skicka e-post
Ledamot
Ola Sjödin
Strandvägen 8
070-319 21 36
Skicka e-post
Ledamot
Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
070-295 98 90
Skicka e-post
Ledamot
Ulf Brinnen
Hamnvägen 14
070-526 88 98Skicka e-post
Ledamot
Anders Eskilsson
Bofinksvägen 8
070-658 54 24Skicka e-post
crossmenu