Välkommen till

Rundskärs tomtägarförening

Rundskärs tomtägarförening består av 117 fastigheter i natursköna Ängskär i norra Uppland, Tierps kommun. Ängskär är beläget vid kusten ca 35 km norr om Östhammar. Till föreningen hör egen badvik i havet med bryggor och båtplatser. Havsbandet präglas av runda klipphällar med utmärkta badmöjligheter. I skogarna i området finns gott om bär och svamp. Runt hörnet ligger naturreservaten Bondskäret och Ängskär med unik natur och rikt djurliv. 

Anslagstavla

 

Extra föreningsstämma Rundskärs tomtägarförening lördag 31/8, kl. 10.00

Vid den extra föreningsstämman den 31/8 ska ny ordförande i föreningens styrelse väljas efter avgående Curt Ståhlenberg. Valberedningens förslag är Henrik Sjölin, Bergsvägen 6. Då Henrik är vald till en av föreningens två revisorer är valberedningens förslag att Åsa Allestam, Bergsvägen 13, ersätter Henrik som revisor.

Samtliga medlemmar hälsas välkomna. Stämman hålls på festplatsen.

Juli 2024
Valberedningen


Föreningsstämma vägföreningen tisdag 21/5

Som fastighetsägare och medlem i Rundskärs tomtägarförening är alla även medlemmar i Ängskär-Skaten-Rångsand Vägsamfällighet vilken bildades redan 1951. Styrelsen i samfälligheten förvaltar den del av Forsmarksvägen som sträcker sig från vägskälet i Ängskär via Skaten till Rångsand och som vi alla nyttjar delar av för att nå våra fastigheter i området. Vägsträckan som är ca 7 km lång är en s.k. enskild väg och samtliga fastighetsägare efter vägsträckan blir automatiskt medlemmar i vägsamfälligheten och därmed skyldiga att betala en årsavgift till samfälligheten för skötsel och underhåll av vägen.

I den årsavgift ni erlägger till Rundskärs tomtägarförening ingår även avgiften till vägsamfälligheten. Därav följer att ni inte får en separat faktura från vägsamfälligheten. Den utfärdas i stället till och betalas av Rundskärs tomtägarförening för medlemmarnas räkning. Däremot har ni som fastighetsägare rätt att delta vid vägsamfällighetens årsstämma och göra er röst hörd. Den rätten tillfaller alltså inte styrelsen i Rundskärs tomtägarförening.
 
Vägsamfällighetens årsstämma 2024 hålls tisdag den 21/5 kl. 18.00 i Kolhuset. 
 
April 2024
Styrelsen

 
 

 

 

Information

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad i pumphus 2 efter Forsmarksvägen nära infarten till Strandvägen.

Helikopterplats

Vid behov av akut sjuktransport till Akademiska sjukhuset, Uppsala, har föreningen en landningsplats för helikopter. Landningsplatsen ligger intill Forsmarksvägen snett mittemot infarten till Hamnvägen.

GPS: N 60°28,290, E 18°3, 630

Kod till utedasset vid badet

För att undvika obehöriga besökare har dasset försetts med ett hänglås. Koden är de fyra första siffrorna i områdets postnummer.


Länkar

Här finner du länkar som kan vara av intresse

Facebook-grupp för Rundskärs tomtägarförening

Skärplinge återvinningscentral

Ordförande
Curt Ståhlenberg
Lugna vägen 10
070-441 20 65Skicka e-post
Kassör
Karin Maniette
Bergsvägen 10
070-925 25 31
Skicka e-post
Sekreterare
Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10
072-225 22 42Skicka e-post
Ledamot
Ola Sjödin
Strandvägen 8
070-319 21 36
Skicka e-post
Ledamot
Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
072-341 95 81
Skicka e-post
Ledamot
Ulf Brinnen
Hamnvägen 14
070-526 88 98Skicka e-post
Ledamot
Anders Eskilsson
Bofinksvägen 8
070-658 54 24Skicka e-post
crossmenu