Välkommen till

Rundskärs tomtägarförening

Rundskärs tomtägarförening består av 117 fastigheter i natursköna Ängskär i norra Uppland, Tierps kommun. Ängskär är beläget vid kusten ca 30 km norr om Östhammar. Till föreningen hör egen badvik i havet med bryggor. Runt hörnet ligger naturreservaten Bondskäret och Ängskär med unik natur och rikt djurliv.

Anslagstavla

Arbetsdag lördag 11/5

Vårens arbetsdag går av stapeln lördag den 11/5. Vi samlas på festplatsen kl. 09.00. Efter avslutat arbete runt kl. 12.00 bjuds det på en lättare måltid.

Ta gärna med redskap som kratta, busksax, spade, ogräsrensare, skottkärra och såg (för att kapa sly/mindre träd som busksaxen inte klarar).

Ni som inte kan närvara vid arbetsdagen, men utföra något jobb vid annan tidpunkt eller ”boka sig” för någon arbetsuppgift kontaktar Curt Ståhlenberg.

April 2024
Styrelsen


Föreningsstämma tomtägarföreningen lördag 8/6

Årets föreningsstämma hålls lördag den 8/6. Årsmötesförhandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under er inloggning. Mer information följer.

April 2024
Styrelsen


Föreningstämma vägföreningen tisdag 21/5
Som fastighetsägare och medlem i Rundskärs tomtägarförening är vi alla även medlemmar i Ängskär-Skaten-Rångsand Vägsamfällighet vilken bildades redan 1951. Styrelsen i samfälligheten förvaltar den del av Forsmarksvägen som sträcker sig från vägskälet i Ängskär via Skaten till Rångsand och som vi alla nyttjar delar av för att nå våra fastigheter i området. Vägsträckan som är ca 7 km lång är en s.k. enskild väg och samtliga fastighetsägare efter vägsträckan blir automatiskt medlemmar i vägsamfälligheten och därmed skyldiga att betala en årsavgift till samfälligheten för skötsel och underhåll av vägen.
 
I den årsavgift ni erlägger till Rundskärs tomtägarförening ingår även avgiften till vägsamfälligheten. Därav följer att ni inte får en separat faktura från vägsamfälligheten. Den utfärdas i stället till och betalas av Rundskärs tomtägarförening för medlemmarnas räkning. Däremot har ni som fastighetsägare rätt att delta vid vägsamfällighetens årsstämma och göra er röst hörd. Den rätten tillfaller alltså inte styrelsen i Rundskärs tomtägarförening.
 
Vägsamfällighetens årsstämma 2024 hålls tisdag den 21/5 kl. 18.00 i Kolhuset. 
 
April 2024
Styrelsen

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls lördag den 27/4.

Mars 2024
Styrelsen


 
 

 

 

Information

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad i pumphus 2 efter Forsmarksvägen nära infarten till Strandvägen.

Helikopterplats

Vid behov av akut sjuktransport till Akademiska sjukhuset, Uppsala, har föreningen en landningsplats för helikopter. Landningsplatsen ligger intill Forsmarksvägen snett mittemot infarten till Hamnvägen.

GPS: N 60°28,290, E 18°3, 630

Kod till utedasset vid badet

För att undvika obehöriga besökare har dasset försetts med ett hänglås. Koden är de fyra första siffrorna i områdets postnummer.


Länkar

Här finner du länkar som kan vara av intresse

Facebook-grupp för Rundskärs tomtägarförening

Skärplinge återvinningscentral

Ordförande
Curt Ståhlenberg
Lugna vägen 10
070-441 20 65Skicka e-post
Kassör
Karin Maniette
Bergsvägen 10
070-925 25 31
Skicka e-post
Sekreterare
Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10
072-225 22 42Skicka e-post
Ledamot
Ola Sjödin
Strandvägen 8
070-319 21 36
Skicka e-post
Ledamot
Lars Tönnesen
Bergsvägen 10
070-295 98 90
Skicka e-post
Ledamot
Ulf Brinnen
Hamnvägen 14
070-526 88 98Skicka e-post
Ledamot
Anders Eskilsson
Bofinksvägen 8
070-658 54 24Skicka e-post
crossmenu